06:00   ΠΡΩΙΝΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΕΣ - Ιορδάνογλου, Κοσκινάς   
 11:00   DUM SPIRO GOAL - Σπύρος Τσάμης   
 06:00   ΠΡΩΙΝΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΕΣ - Ιορδάνογλου, Κοσκινάς   
 11:00   DUM SPIRO GOAL - Σπύρος Τσάμης   
 10:00   ΤΡΙΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ - Έλενα Μπουζαλά, Έλενα Αλεβίζου, Γιώργος Πίκουλας   
 10:00   ΤΡΙΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ - Έλενα Μπουζαλά, Έλενα Αλεβίζου, Γιώργος Πίκουλας   
 10:00   ΤΡΙΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ - Έλενα Μπουζαλά, Έλενα Αλεβίζου, Γιώργος Πίκουλας   
 10:00   ΤΡΙΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ - Έλενα Μπουζαλά, Έλενα Αλεβίζου, Γιώργος Πίκουλας   
Δεν υπάρχει καταχωρημένο πρόγραμμα