Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
 News - Sport - Weather
(12:00 ATH / 10:00 UTC)
[K8] Πρωΐαν σε Είδον, τήν Μεσημβρίαν
[K8] Morning Time we Met
(13:00 ATH / 11:00 UTC)
.
 Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
 News - Sport - Weather
(15:00 ATH / 13:00 UTC)
.
[K] Ο Ταξιτζής - Ελληνική Ταινία
[K] The Taxi Driver - Greek Movie
(16:00 ATH / 14:00 UTC)
.
[K8] Χωρίς Ερώτηση (E)
[K8] Without Questions (E)
(17:30 ATH / 15:30 UTC)
.
[K8] +άνθρωποι
[K8] +people
(18:00 ATH / 16:00 UTC)


 
  ΔΕΥΤΕΡΑ  20/03/2023
  MONDAY  20/03/2023
 
ATH UTC
06:00 04:00 Live Streaming
Ειδήσεις

News Report
06:05 04:05 Live Streaming [K8]
Συνδέσεις

Connections
10:00 08:00 Live Streaming
Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός

News - Sport - Weather
10:30 08:30 Live Streaming [K8]
News Room

News Room
12:00 10:00 Live Streaming
Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός

News - Sport - Weather
13:00 11:00 Live Streaming [K8]
Πρωΐαν σε Είδον, τήν Μεσημβρίαν

Morning Time we Met
15:00 13:00 Live Streaming
Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός

News - Sport - Weather
16:00 14:00 Live Streaming [K]
Ο Ταυρομάχος Προχωρεί - Ελληνική Ταινία  Ταινία

The Toreador Advances! - Greek Movie  Movie
17:30 15:30 Live Streaming [K8]
Χωρίς Ερώτηση  (E)
Eπεισόδιο 14 - «Συνάντηση με τον Σπύρο Ορνεράκη»

Without Questions  (R)
Episode 14 - «Meeting with Spiros Ornerakis»
18:00 16:00 Live Streaming [K8]
Μαμά-Δες  (Δ' Kύκλος) (Νέο Επεισόδιο)
Eπεισόδιο 28 - «Λένα Παπαληγούρα, Ορφανοτροφείο Βόλου, Ησαΐας Ματιάμπα»

Moms  (D' Season) (New Episode)
Episode 28 - «Lena Papaligoura, Volos Orphanage, Isaias Matiaba»
18:50 16:50 Live Streaming [K8]
Πλάνα με Ουρά  (Γ' Kύκλος)  (E)
Eπεισόδιο 27 - «Σαντορίνη - Santorini Animal Welfare Association»

Tales for Tails   (C' Season)  (R)
Episode 27 - «Santorini Animal Welfare Association»
19:50 17:50 Live Streaming [K8]
Η Ζωή Είναι Στιγμές  (E)
«Γιώργος Παπαστεφάνου»

Life Is Moments  (R)
«George Papastefanou»
21:00 19:00 Live Streaming
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Αθλητικά - Καιρός

Central News Report - Sports - Weather
22:00 20:00 Live Streaming [K8]
Χαιρέτα μου τον Πλάτανο  (Γ' Kύκλος) (Νέο Επεισόδιο)
Eπεισόδιο 132

Platanos What a Great Village  (C' Season) (New Episode)
Episode 132
23:00 21:00 Live Streaming [K12]
Κάνε ότι Κοιμάσαι (Νέο Επεισόδιο)
Επεισόδιο 47ο και 48ο [Με αγγλικούς υπότιτλους]

Act Like you're Asleep (New Episode)
Episodes 47 and 48 [With English subtitles]
01:00 23:00 Live Streaming [K8]
Στα Άκρα  (E)
«Βασίλης Καραποστόλης - καθηγητής Πολιτισμού και Επικοινωνίας»

At the Cutting Edge  (R)
«Vassilis Karapostolis - Professor of Culture and Communication»
02:05 00:05 Live Streaming [K8]
Επιχείρηση, Αλλάζουμε την Ελλάδα  (E) Ντοκιμαντέρ
Eπεισόδιο 2 - «1ο Λύκειο Καλύμνου, Εικονική Επιχείρηση Poseidon’s Humus» [Με αγγλικούς υπότιτλους]

The Game Changers  (R) Documentary
Episode 2 - «1st High School of Kalimnos, Poseidon's Humus Virtual Business» [With English subtitles]
03:00 01:00 Live Streaming
Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός   Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση  

News - Sport - Weather   Delayed coverage  
03:40 01:40 Live Streaming [K8]
Σαν Σήμερα τον 20ο Αιώνα  Ντοκιμαντέρ

This Day in the 20th Century  Documentary
04:00 02:00 Live Streaming [K12]
Κάνε ότι Κοιμάσαι  (E)
Επεισόδιο 47ο και 48ο [Με αγγλικούς υπότιτλους]

Act Like you're Asleep  (R)
Episodes 47 and 48 [With English subtitles] 
     
Live Streaming
Κατάλληλο για όλους
Κατάλληλο άνω των 8 ετών
Κατάλληλο άνω των 12 ετών
Κατάλληλο άνω των 16 ετών
Κατάλληλο άνω των 18 ετών
Ζωντανή μετάδοση
Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση
Υπότιτλοι για K/κωφούς και βαρήκοους θεατές
Ταινία
Ντοκιμαντέρ
Παιδικό πρόγραμμα
Σειρά