Δεν υπάρχει καταχωρημένο πρόγραμμα
Δεν υπάρχει καταχωρημένο πρόγραμμα
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕΡΑ ... ΠΑΡΑ ΜΕΡΑ
  Δημοσιογραφική εκπομπή   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 10:05   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 11:04   ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
  Αθλητική εκπομπή   
 11:05   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΑ ΣΠΟΡ
  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 12:05   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 13:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΜΟΥΣΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ   
 13:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 14:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 18:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 19:00   ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΠΑΤΡΑΣ
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Δημοσιογραφική εκπομπή   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 10:05   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 11:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 12:05   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 13:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΜΟΥΣΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ   
 13:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 14:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 18:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 19:00   ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
  ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕΡΑ ... ΠΑΡΑ ΜΕΡΑ
  Δημοσιογραφική εκπομπή   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 10:05   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 11:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 12:05   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 13:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΜΟΥΣΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ   
 13:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 14:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 18:05    ΓΥΝΑΙΚΕΣ
  "ΓΥΝΑΙΚΕΣ' ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 19:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ
  ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 10:05   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 11:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 12:05   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 13:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΜΟΥΣΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ   
 13:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 14:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 18:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 19:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕΡΑ ... ΠΑΡΑ ΜΕΡΑ
  Δημοσιογραφική εκπομπή   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 10:05   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΑ ΣΠΟΡ
  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   
 11:00   ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
  Αθλητική εκπομπή   
 12:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 13:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΜΟΥΣΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ   
 13:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 14:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 18:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 19:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ