14:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕΡΑ ... ΠΑΡΑ ΜΕΡΑ
  Ενημερωτικό μαγκαζίνο   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 10:05   ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕΡΑ ... ΠΑΡΑ ΜΕΡΑ
  Ενημερωτικό μαγκαζίνο   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 11:05   ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
  Αθλητική εκπομπή   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 12:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 13:05   ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ   
 13:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 14:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
 17:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Πάνος Χρυσοστόμου   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 20:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Δημοσιογραφική εκπομπή   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 10:05   ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ
  Ενημερωτική δημοσιογραφική εκπομπή με έμφαση θεμάτων ενημέρωσης των Νομών Αιτωλοακαρνανίας και Φωκίδας   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 11:05   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
  Ελληνική μουσική και τραγούδι   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 13:05   ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ   
 13:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 14:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
 17:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Πάνος Χρυσοστόμου   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 20:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕΡΑ ... ΠΑΡΑ ΜΕΡΑ
  Ενημερωτικό μαγκαζίνο   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 10:05   ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕΡΑ ... ΠΑΡΑ ΜΕΡΑ
  Ενημερωτικό μαγκαζίνο   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 11:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ
  Ηχογραφημένη εκπομπή   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 12:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 13:05   ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ   
 13:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 14:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
 17:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Πάνος Χρυσοστόμου   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 20:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Δημοσιογραφική εκπομπή   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 10:05   ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ
  Ενημερωτική δημοσιογραφική εκπομπή με έμφαση θεμάτων ενημέρωσης των Νομών Αιτωλοακαρνανίας και Φωκίδας   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 11:05   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
  Ελληνική μουσική και τραγούδι   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 12:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 13:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 14:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
 17:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Πάνος Χρυσοστόμου   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:05   ΕΘΝΙΚ ΜΟΥΣΙΚΗ
  Τραγούδια Έθνικ   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:05   ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
  Ρεμπέτικο τραγούδι   
 20:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕΡΑ ... ΠΑΡΑ ΜΕΡΑ
  Ενημερωτικό μαγκαζίνο   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 10:05   ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕΡΑ ... ΠΑΡΑ ΜΕΡΑ
  Ενημερωτικό μαγκαζίνο   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 11:05   ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
  Αθλητική εκπομπή   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Σύνδεση με τη Φωνής της Ελλάδας   
 12:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 13:05   ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
  Ρεμπέτικο τραγούδι   
 13:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 14:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
 17:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Πάνος Χρυσοστόμου   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 20:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
 14:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα