Δεν υπάρχει καταχωρημένο πρόγραμμα
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 09:05   ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Πρωινή ενημερωτική εκπομπή από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄Προγράμματος   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 11:05   ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
  Αθλητική εκπομπή με την Ειρήνη Μαραγκού   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄Προγράμματος   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Ειδήσεις Α΄ Προγράμματος   
 12:05   "GPS"ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α ΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄Προγράμματος   
 13:05   ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ
  Ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα από τη Δυτική Ελλάδα   
 13:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 14:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 09:05   ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Πρωινή ενημερωτική εκπομπή από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄Προγράμματος   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄Προγράμματος   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Ειδήσεις Α΄ Προγράμματος   
 12:05   "GPS"ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α ΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄Προγράμματος   
 13:05   ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ
  Ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα από τη Δυτική Ελλάδα   
 13:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 14:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
 15:00   ΕΣΥΝ
  Εκπομπή κατά των ναρκωτικών   
 16:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
 17:00   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
  Μουσικό πρόγραμμα   
 19:00   ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ
  το Ηπειρώτικο τραγούδι από τον ειδικό επιστήμονα Α. Χάιδα.   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 09:05   ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Πρωινή ενημερωτική εκπομπή από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄Προγράμματος   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 11:05   ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
  Αθλητική εκπομπή με την Ειρήνη Μαραγκού   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄Προγράμματος   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Ειδήσεις Α΄ Προγράμματος   
 12:05   "GPS"ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α ΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄Προγράμματος   
 13:05   ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ
  Ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα από τη Δυτική Ελλάδα   
 13:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 14:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 09:05   ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Πρωινή ενημερωτική εκπομπή από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄Προγράμματος   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄Προγράμματος   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Ειδήσεις Α΄ Προγράμματος   
 12:05   "GPS"ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α ΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄Προγράμματος   
 13:05   ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ
  Ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα από τη Δυτική Ελλάδα   
 13:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 14:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
 15:00   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
  Μουσικό πρόγραμμα   
 17:00    ΓΥΝΑΙΚΕΣ
  Μια εκπομπή αφιερωμένη στην γυναίκα   
 18:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 09:05   ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Πρωινή ενημερωτική εκπομπή από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄Προγράμματος   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 11:05   ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
  Αθλητική εκπομπή με την Ειρήνη Μαραγκού   
 12:05   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Σύνδεση με "Φωνή της Ελλάδας"   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄Προγράμματος   
 13:05   ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ
  Ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα από τη Δυτική Ελλάδα   
 13:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 14:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
Δεν υπάρχει καταχωρημένο πρόγραμμα