09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 09:05   ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕΡΑ ... ΠΑΡΑ ΜΕΡΑ
  Δημοσιογραφική ενημερωτική εκπομπή. Επιμέλεια - παρουσίαση : Αθανασία Σταμοπούλου - Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄ Προγράμματος   
 10:05   ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ
  Δημοσιογραφική ενημερωτική εκπομπή   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄ Προγράμματος   
 11:05   ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
  Αθλητική δημοσιογραφική εκπομπή με ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄Προγράμματος   
 12:05   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄ Προγράμματος   
 13:05   ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
  Εκπομπή πολιτισμού και ενημέρωσης   
 13:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 14:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄ Πρόγραμμα   
 15:00   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό εκπομπή - επιμ. : Κωνσταντίνα Μάντζαρη   
 16:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 16:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό πρόγραμμα επιμέλεια Κωνσταντίνα Μάντζαρη - την Παρασκευή επιμέλεια Γιάννης Παντελόπουλους   
 17:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 17:05    ΓΥΝΑΙΚΕΣ
  Πορτρέτα γυναικών   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 18:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό πρόγραμμα επιμέλεια : Γιάννης Παντελόπουλος , την Παρασκευή επιμέλεια Κωνσταντίνα Μάντζαρη.   
 18:55   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 19:00   ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΠΑΤΡΑΣ
  Ραδιοφωνικές θεατρικές παραγωγές   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 09:05   ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕΡΑ ... ΠΑΡΑ ΜΕΡΑ
  Δημοσιογραφική ενημερωτική εκπομπή. Επιμέλεια - παρουσίαση : Αθανασία Σταμοπούλου - Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄ Προγράμματος   
 10:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό πρόγραμμα - επιμέλεια: Κωνσταντίνα Μάντζαρη   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄ Προγράμματος   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄Προγράμματος   
 12:05   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄ Προγράμματος   
 13:05   ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
  Εκπομπή πολιτισμού και ενημέρωσης   
 13:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 14:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄ Πρόγραμμα   
 15:00   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό εκπομπή - επιμ. : Κωνσταντίνα Μάντζαρη   
 16:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 16:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό πρόγραμμα επιμέλεια Κωνσταντίνα Μάντζαρη - την Παρασκευή επιμέλεια Γιάννης Παντελόπουλους   
 17:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 17:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό πρόγραμμα επιμέλεια : Γιάννης Παντελόπουλος   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 18:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό πρόγραμμα επιμέλεια : Γιάννης Παντελόπουλος , την Παρασκευή επιμέλεια Κωνσταντίνα Μάντζαρη.   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 19:05   ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ
  Εμβάθυνση στο Ηπειρωτικό τραγούδι από τον ειδικό επιστήμονα Α. Χάιδα.   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 09:05   ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕΡΑ ... ΠΑΡΑ ΜΕΡΑ
  Δημοσιογραφική ενημερωτική εκπομπή. Επιμέλεια - παρουσίαση : Αθανασία Σταμοπούλου - Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄ Προγράμματος   
 10:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό πρόγραμμα - επιμέλεια: Κωνσταντίνα Μάντζαρη   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄ Προγράμματος   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄Προγράμματος   
 12:05   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄ Προγράμματος   
 13:05   ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
  Εκπομπή πολιτισμού και ενημέρωσης   
 13:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 14:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄ Πρόγραμμα   
 15:00   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό εκπομπή - επιμ. : Κωνσταντίνα Μάντζαρη   
 16:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 16:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό πρόγραμμα επιμέλεια Κωνσταντίνα Μάντζαρη - την Παρασκευή επιμέλεια Γιάννης Παντελόπουλους   
 17:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 17:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό πρόγραμμα επιμέλεια : Γιάννης Παντελόπουλος   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 18:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό πρόγραμμα επιμέλεια : Γιάννης Παντελόπουλος , την Παρασκευή επιμέλεια Κωνσταντίνα Μάντζαρη.   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 19:05   ΕΣΥΝ
  Εκπομπή του Εθνικού Συμβουλίου κατά των ναρκωτικών.   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 09:05   ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕΡΑ ... ΠΑΡΑ ΜΕΡΑ
  Δημοσιογραφική ενημερωτική εκπομπή. Επιμέλεια - παρουσίαση : Αθανασία Σταμοπούλου - Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄ Προγράμματος   
 10:05   ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ
  Δημοσιογραφική ενημερωτική εκπομπή   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄ Προγράμματος   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄Προγράμματος   
 12:05   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄ Προγράμματος   
 13:05   ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
  Εκπομπή πολιτισμού και ενημέρωσης   
 13:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 14:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄ Πρόγραμμα   
 15:00   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό εκπομπή - επιμ. : Κωνσταντίνα Μάντζαρη   
 16:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 16:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό πρόγραμμα επιμέλεια Κωνσταντίνα Μάντζαρη - την Παρασκευή επιμέλεια Γιάννης Παντελόπουλους   
 17:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 17:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό πρόγραμμα επιμέλεια : Γιάννης Παντελόπουλος   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 18:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό πρόγραμμα επιμέλεια : Γιάννης Παντελόπουλος , την Παρασκευή επιμέλεια Κωνσταντίνα Μάντζαρη.   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 19:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό πρόγραμμα επιμέλεια : Γιάννης Παντελόπουλος   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 09:05   ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕΡΑ ... ΠΑΡΑ ΜΕΡΑ
  Δημοσιογραφική ενημερωτική εκπομπή. Επιμέλεια - παρουσίαση : Αθανασία Σταμοπούλου - Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄ Προγράμματος   
 10:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό πρόγραμμα - επιμέλεια: Κωνσταντίνα Μάντζαρη   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄ Προγράμματος   
 11:05   ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
  Αθλητική δημοσιογραφική εκπομπή με ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄Προγράμματος   
 12:05   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Σύνδεση με "Φωνή της Ελλάδας"   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Δελτίο ειδήσεων Α΄ Προγράμματος   
 13:05   ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
  Εκπομπή πολιτισμού και ενημέρωσης   
 13:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 14:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄ Πρόγραμμα   
 15:00   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό εκπομπή - επιμ. : Κωνσταντίνα Μάντζαρη   
 16:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 16:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό πρόγραμμα επιμέλεια Κωνσταντίνα Μάντζαρη - την Παρασκευή επιμέλεια Γιάννης Παντελόπουλους   
 17:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 17:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό πρόγραμμα επιμέλεια : Γιάννης Παντελόπουλος   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 18:05   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό πρόγραμμα επιμέλεια : Γιάννης Παντελόπουλος , την Παρασκευή επιμέλεια Κωνσταντίνα Μάντζαρη.   
 19:00   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό πρόγραμμα επιμέλεια : Γιάννης Παντελόπουλος   
 19:05   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με Α΄Πρόγραμμα   
Δεν υπάρχει καταχωρημένο πρόγραμμα
Δεν υπάρχει καταχωρημένο πρόγραμμα