06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 08:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ   
 08:05   ΑΘΕΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ   
 09:00   ΠΡΩΪΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ   
 10:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ   
 10:05   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΤ ΒΟΛΟΥ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΤ ΒΟΛΟΥ   
 11:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ   
 11:05   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΘ   
 12:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ   
 12:05   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ   
 13:00   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:10   ΜΙΑ ΜΕ ΔΥΟ   
 15:00   BAR ERT   
 16:00   ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 16:10   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 18:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 20:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 23:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 08:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ   
 08:05   ΑΘΕΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ   
 09:00   ΠΡΩΪΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ   
 10:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ   
 11:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ   
 11:05   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΘ   
 12:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ   
 12:05   ΟΙ DJ'S ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ   
 13:00   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:10   ΜΙΑ ΜΕ ΔΥΟ   
 15:00   BAR ERT   
 16:00   ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 16:10   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 18:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 19:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 20:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 22:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΑ ΞΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   
 23:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΑ ΣΠΟΡ - Αθλητικός Τουρισμός   
 12:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΛΑΪΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΕ ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ   
 15:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΑ ΣΠΟΡ   
 20:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 08:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   
 10:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΑ ΣΠΟΡ - Αθλητικός Τουρισμός   
 12:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΛΑΪΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΕ ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ   
 15:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΑ ΣΠΟΡ   
 20:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 23:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 08:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ   
 08:05   ΑΘΕΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ   
 09:00   ΠΡΩΪΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ   
 10:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ   
 11:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ   
 11:05   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΘ   
 12:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ   
 13:00   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 15:00   BAR ERT   
 16:00   ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 16:10   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 20:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 08:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ   
 08:05   ΑΘΕΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ   
 09:00   ΠΡΩΪΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ   
 11:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ   
 11:05   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΘ   
 12:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ   
 12:05   ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
  ΕΚΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ.   
 13:00   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 15:00   BAR ERT   
 16:00   ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 16:10   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 18:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 20:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 23:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 08:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ   
 08:05   ΑΘΕΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ   
 09:00   ΠΡΩΪΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ   
 11:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ   
 11:05   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΘ   
 12:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ   
 12:05   ΟΙ DJ'S ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ   
 13:00   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 15:00   BAR ERT   
 16:00   ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 16:10   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 18:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 20:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 23:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ