06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 08:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  5' ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 08:05   ΑΘΕΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ   
 09:00   ΠΡΩΪΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ   
 10:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  5' ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 10:05   MAESTRO MA NON TROPO   
 11:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  5' ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 11:05   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΘ
  ΚΟΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΡΤ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΕΡΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΕΡΤ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   
 12:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 12:05   ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
  ΕΚΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ.   
 13:00   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:10   ΛΑΪΚΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ   
 14:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 15:00   BAR ERT   
 16:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 18:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 00:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ KOSMOS RADIO   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 08:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  5' ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 08:05   ΑΘΕΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ   
 09:00   ΠΡΩΪΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ   
 10:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  5' ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 10:05   MAESTRO MA NON TROPO   
 11:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  5' ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 11:05   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΘ
  ΚΟΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΡΤ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΕΡΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΕΡΤ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   
 12:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 12:05   ΔΩΔΕΚΑ ΜΕ ΜΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.   
 13:00   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:10   ΛΑΪΚΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ   
 14:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 18:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 00:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ KOSMOS RADIO   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 08:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  5' ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 08:05   ΑΘΕΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ   
 09:00   ΠΡΩΪΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ   
 10:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  5' ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 10:05   MAESTRO MA NON TROPO   
 11:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  5' ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 11:05   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΘ
  ΚΟΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΡΤ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΕΡΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΕΡΤ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   
 12:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 12:05   ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ   
 13:00   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:10   ΛΑΪΚΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ   
 14:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 15:00   BAR ERT   
 16:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 18:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 00:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ KOSMOS RADIO   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 12:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 14:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 15:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΑ ΣΠΟΡ   
 00:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ KOSMOS RADIO   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 12:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 14:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 15:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΑ ΣΠΟΡ   
 00:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ KOSMOS RADIO   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 08:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  5' ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 08:05   ΑΘΕΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ   
 09:00   ΠΡΩΪΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ   
 10:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  5' ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 10:05   MAESTRO MA NON TROPO   
 11:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  5' ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 11:05   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΘ
  ΚΟΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΡΤ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΕΡΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΕΡΤ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   
 12:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 12:05   ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ   
 13:00   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:10   ΛΑΪΚΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ   
 14:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 18:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 00:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ KOSMOS RADIO   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 08:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  5' ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 08:05   ΑΘΕΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ   
 09:00   ΠΡΩΪΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ   
 10:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  5' ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 10:05   MAESTRO MA NON TROPO   
 11:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  5' ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 11:05   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΘ
  ΚΟΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΡΤ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΕΡΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΕΡΤ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   
 12:00   ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 12:05   ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
  ΕΚΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ.   
 13:00   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:10   ΛΑΪΚΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ   
 14:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 15:00   BAR ERT   
 16:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 18:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 20:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 00:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ KOSMOS RADIO