06:00   Δαυίδ Ναχμίας (Αρχείο)   
 08:00   Δημήτρης Μεϊδάνης   
 09:00   Μαρία Κοζάκου   
 11:00   Κωνσταντίνος Παντζόγλου   
 12:00   Λίτσα Τότσκα   
 13:00   Γιώτα Δελώνα   
 14:00   Βάνα Δαφέρμου   
 17:00   Πάνος Χρυσοστόμου   
 18:00   Σιδερής Πρίντεζης   
 19:00   Φώτης Απέργης   
 20:00   Έλενα Διάκου   
 21:00   Λίντα Ζαφειροπούλου   
 22:00   Νίκος Αϊβαλής   
 23:00   Πανταζής Τσάρας   
 00:00   Μουσικές Επιλογές   
 06:00   Δαυίδ Ναχμίας (Αρχείο)   
 08:00   Δημήτρης Μεϊδάνης   
 09:00   Μαρία Κοζάκου   
 11:00   Κωνσταντίνος Παντζόγλου   
 12:00   Λίτσα Τότσκα   
 13:00   Γιώτα Δελώνα   
 14:00   Βάνα Δαφέρμου   
 17:00   Πάνος Χρυσοστόμου   
 18:00   Σιδερής Πρίντεζης   
 19:00   Φώτης Απέργης   
 20:00   Έλενα Διάκου   
 21:00   Νίκος Αϊβαλής   
 23:00   Γιάννης Σπυρόπουλος Μπαχ   
 00:00   Μουσικές Επιλογές   
 06:00   Δαυίδ Ναχμίας (Αρχείο)   
 08:00   Δημήτρης Μεϊδάνης   
 09:00   Μαρία Κοζάκου   
 11:00   Κωνσταντίνος Παντζόγλου   
 12:00   Λίτσα Τότσκα   
 13:00   Γιώτα Δελώνα   
 14:00   Βάνα Δαφέρμου   
 17:00   Πάνος Χρυσοστόμου   
 18:00   Σιδερής Πρίντεζης   
 20:00   Έλενα Διάκου   
 22:00   Νίκος Αϊβαλής   
 23:00   Σάκης Τσάρας   
 01:00   Μουσικές Επιλογές   
 08:00   Μαρία Κουτσιμπίρη   
 10:00   ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ - Πανταζής Τσάρας   
 11:00   Δημήτρης Τρίκας   
 12:00   Έλενα Φαληρέα   
 14:00   Δήμητρα Κόχιλα   
 16:00   Γιάννης Παπουτσάκης   
 17:00   Πάνος Χρυσοστόμου   
 18:00   Σιδερής Πρίντεζης   
 20:00   Γιάννης Σπυρόπουλος Μπαχ   
 22:00   Συναυλίες του Δεύτερου Προγράμματος (Αρχείο)
  Κάθε Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Δεύτερο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, το ελληνικό τραγούδι ταξιδεύει στο χώρο και το χρόνο, όπως έχει καταγραφεί ζωντανά στο Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας   
 00:00   Μουσικές Επιλογές   
 08:00   Μαρία Κουτσιμπίρη   
 10:00   ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ - Πανταζής Τσάρας   
 11:00   Δημήτρης Τρίκας   
 12:00   Έλενα Φαληρέα   
 14:00   Άγγελος Σταθόπουλος   
 16:00   Έλενα Διάκου   
 17:00   Πανταζής Τσάρας   
 18:00   Γιάννης Παπουτσάκης   
 20:00   Γιώργος Νερούτσος   
 22:00   Γιάννης Τζουανόπουλος   
 00:00   Μουσικές Επιλογές   
 06:00   Δαυίδ Ναχμίας (Αρχείο)   
 08:00   Δημήτρης Μεϊδάνης   
 09:00   Μαρία Κοζάκου   
 11:00   Κωνσταντίνος Παντζόγλου   
 12:00   Λίτσα Τότσκα   
 13:00   Γιώτα Δελώνα   
 14:00   Βάνα Δαφέρμου   
 17:00   Πάνος Χρυσοστόμου   
 19:00   Φώτης Απέργης   
 20:00   Έλενα Διάκου   
 21:00   Λίντα Ζαφειροπούλου   
 22:00   Νίκος Αϊβαλής   
 23:00   Πανταζής Τσάρας   
 00:00   Μουσικές Επιλογές   
 06:00   Δαυίδ Ναχμίας (Αρχείο)   
 08:00   Δημήτρης Μεϊδάνης   
 09:00   Μαρία Κοζάκου   
 11:00   Κωνσταντίνος Παντζόγλου   
 12:00   Λίτσα Τότσκα   
 13:00   Γιώτα Δελώνα   
 14:00   Βάνα Δαφέρμου   
 17:00   Πάνος Χρυσοστόμου   
 18:00   Σιδερής Πρίντεζης - Νίκος Αϊβαλής   
 19:00   Φώτης Απέργης   
 20:00   Έλενα Διάκου   
 21:00   Λίντα Ζαφειροπούλου   
 22:00   Νίκος Αϊβαλής   
 23:00   Άγγελος Σταθόπουλος   
 00:00   Μουσικές Επιλογές