06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (E)
  Σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας   
 08:00   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
  Πρωινή εκπομπή της Ερτ Ηρακλείου.   
 08:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 08:35   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 09:35   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 10:00   ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΑΤΑ (E)
  Συνεντεύξεις με πρόσωπα από τους χώρους της αυτοδιοίκησης, της έρευνας, της παιδείας, της υγείας, των παραγωγικών φορέων και του πολιτισμού.   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 10:35   ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΑΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 11:00   ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ (E)
  Αθλητική εκπομπή   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 11:35   ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 12:30   ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (E)
  Κρητική μουσική και Τραγούδια   
 13:00   ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (E)
  ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ   
 14:00   Η ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (E)
  Ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (E)
  Σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας   
 08:00   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
  Πρωινή εκπομπή της Ερτ Ηρακλείου.   
 08:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 08:35   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 09:35   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 10:00   ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΑΤΑ (E)
  Συνεντεύξεις με πρόσωπα από τους χώρους της αυτοδιοίκησης, της έρευνας, της παιδείας, της υγείας, των παραγωγικών φορέων και του πολιτισμού.   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 10:35   ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΑΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 11:00   ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ (E)
  Αθλητική εκπομπή   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 11:35   ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 12:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΤ ΧΑΝΙΩΝ (E)
  Σύνδεση με Ερτ Χανίων   
 13:00   ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (E)
  ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ   
 14:00   Η ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (E)
  Ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (E)
  Σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας   
 08:00   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
  Πρωινή εκπομπή της Ερτ Ηρακλείου.   
 08:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 08:35   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 09:35   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 10:00   ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΑΤΑ (E)
  Συνεντεύξεις με πρόσωπα από τους χώρους της αυτοδιοίκησης, της έρευνας, της παιδείας, της υγείας, των παραγωγικών φορέων και του πολιτισμού.   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 10:35   ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΑΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 11:00   ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (E)
  Εκπομπή για την ιστορία και τη μουσική της Κρήτης, το περιβάλλον την επιστήμη   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 11:35   ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (E)   
 12:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΤ ΧΑΝΙΩΝ (E)
  Σύνδεση με Ερτ Χανίων   
 13:00   ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (E)
  ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ   
 13:50   ΕΝΘΕΤΟ ΥΓΕΙΑΣ
  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ   
 14:00   Η ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (E)
  Ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (E)
  Σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας   
 08:00   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
  Πρωινή εκπομπή της Ερτ Ηρακλείου.   
 08:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 08:35   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 09:35   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 10:00   ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΑΤΑ (E)
  Συνεντεύξεις με πρόσωπα από τους χώρους της αυτοδιοίκησης, της έρευνας, της παιδείας, της υγείας, των παραγωγικών φορέων και του πολιτισμού.   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 10:35   ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΑΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 11:00   ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ (E)
  Αθλητική εκπομπή   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 11:35   ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 12:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΤ ΧΑΝΙΩΝ (E)
  Σύνδεση με Ερτ Χανίων   
 13:00   ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (E)
  ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ   
 14:00   Η ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (E)
  Ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (E)
  Σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας   
 08:00   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
  Πρωινή εκπομπή της Ερτ Ηρακλείου.   
 08:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 08:35   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 09:35   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 10:00   ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΑΤΑ (E)
  Συνεντεύξεις με πρόσωπα από τους χώρους της αυτοδιοίκησης, της έρευνας, της παιδείας, της υγείας, των παραγωγικών φορέων και του πολιτισμού.   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 10:35   ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΑΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 11:00   ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ (E)
  Αθλητική εκπομπή   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 11:35   ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 12:30   ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (E)
  Κρητική μουσική και Τραγούδια   
 13:00   ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (E)
  ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ   
 14:00   Η ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (E)
  Ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος