06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (E)   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (E)   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 08:00   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (E)
  Παρουσιάζει ανάγλυφα την εικόνα της τοπικής επικαιρότητας, με βάρος στην ανατολική Κρήτη.   
 08:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 08:35   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 09:35   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 10:00   ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΑΤΑ (E)   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 10:35   ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΑΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 11:00   ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ (E)
  Είναι μια εκπομπή που έχει ως άξονα ενημέρωσης την τοπική και εν γένει την Κρητική επικαιρότητα, χωρίς όμως να παραμελεί και την υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα εστιάζοντας στα σπουδαιότερα γεγονότα.   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 11:35   ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ (E)
  Είναι μια εκπομπή που έχει ως άξονα ενημέρωσης την τοπική και εν γένει την Κρητική επικαιρότητα, χωρίς όμως να παραμελεί και την υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα εστιάζοντας στα σπουδαιότερα γεγονότα.   
 12:30   ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (E)   
 13:00   ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (E)
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ,ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ   
 14:00   Η ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (E)   
 15:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 08:00   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (E)
  Παρουσιάζει ανάγλυφα την εικόνα της τοπικής επικαιρότητας, με βάρος στην ανατολική Κρήτη.   
 08:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 08:35   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 09:35   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 10:00   ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΑΤΑ (E)   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 10:35   ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΑΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 11:00   ΚΡΗΤΗ ΜΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ Σ'ΕΝΑ ΝΗΣΙ (E)   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 11:35   ΚΡΗΤΗ ΜΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ Σ'ΕΝΑ ΝΗΣΙ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 12:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΤ ΧΑΝΙΩΝ (E)   
 13:00   ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (E)
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ,ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ   
 14:00   Η ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (E)   
 15:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 08:00   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (E)
  Παρουσιάζει ανάγλυφα την εικόνα της τοπικής επικαιρότητας, με βάρος στην ανατολική Κρήτη.   
 08:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 08:35   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 09:35   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 10:00   ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΑΤΑ (E)   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 10:35   ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΑΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 11:00   ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ (E)
  Είναι μια εκπομπή που έχει ως άξονα ενημέρωσης την τοπική και εν γένει την Κρητική επικαιρότητα, χωρίς όμως να παραμελεί και την υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα εστιάζοντας στα σπουδαιότερα γεγονότα.   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 11:35   ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ (E)
  Είναι μια εκπομπή που έχει ως άξονα ενημέρωσης την τοπική και εν γένει την Κρητική επικαιρότητα, χωρίς όμως να παραμελεί και την υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα εστιάζοντας στα σπουδαιότερα γεγονότα.   
 12:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΤ ΧΑΝΙΩΝ (E)   
 13:00   ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (E)
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ,ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ   
 14:00   Η ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (E)   
 15:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 08:00   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (E)
  Παρουσιάζει ανάγλυφα την εικόνα της τοπικής επικαιρότητας, με βάρος στην ανατολική Κρήτη.   
 08:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 08:35   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 09:35   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 10:00   ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΑΤΑ (E)   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 10:35   ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΑΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 12:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΤ ΧΑΝΙΩΝ (E)   
 13:00   ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (E)
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ,ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ   
 14:00   Η ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (E)   
 15:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 08:00   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (E)
  Παρουσιάζει ανάγλυφα την εικόνα της τοπικής επικαιρότητας, με βάρος στην ανατολική Κρήτη.   
 08:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 08:35   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 09:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 09:35   ΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 10:00   ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΑΤΑ (E)   
 10:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 10:35   ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΑΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (E)   
 11:00   ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ (E)
  Είναι μια εκπομπή που έχει ως άξονα ενημέρωσης την τοπική και εν γένει την Κρητική επικαιρότητα, χωρίς όμως να παραμελεί και την υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα εστιάζοντας στα σπουδαιότερα γεγονότα.   
 11:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E)
  Ειδήσεις από το Ηράκλειο   
 11:35   ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ (E)
  Είναι μια εκπομπή που έχει ως άξονα ενημέρωσης την τοπική και εν γένει την Κρητική επικαιρότητα, χωρίς όμως να παραμελεί και την υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα εστιάζοντας στα σπουδαιότερα γεγονότα.   
 12:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΤ ΧΑΝΙΩΝ (E)   
 13:00   ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (E)
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ,ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ   
 14:00   Η ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (E)   
 15:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ