06:00   ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 09:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:15   ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Ενημερωτική εκπομπή   
 10:05   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
  ενημερωτική εκπομπή   
 11:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:10   ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ   
 12:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 'Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:15   ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΘΥΜΗΘΗΚΑ   
 14:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
 15:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
  Μουσική εκπομπή   
 16:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
  Μουσική εκπομπή   
 17:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
  Μουσική εκπομπή   
 18:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ COSMOS   
 20:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
 21:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ COSMOS   
 06:00   ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 09:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:15   ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Ενημερωτική εκπομπή   
 10:05   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
  ενημερωτική εκπομπή   
 11:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:10   ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ   
 12:05   ΔΩΔΕΚΑ-ΜΙΑ ... ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ   
 13:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:15   ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΘΥΜΗΘΗΚΑ   
 14:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
 15:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
  Μουσική εκπομπή   
 16:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
  Μουσική εκπομπή   
 17:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
  Μουσική εκπομπή   
 18:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ COSMOS   
 20:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
 21:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ COSMOS   
 06:00   ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 09:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:15   ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Ενημερωτική εκπομπή   
 10:05   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
  ενημερωτική εκπομπή   
 11:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:10   ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ   
 12:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 'Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:15   ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΘΥΜΗΘΗΚΑ   
 14:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
 15:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
  Μουσική εκπομπή   
 16:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
  Μουσική εκπομπή   
 17:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
  Μουσική εκπομπή   
 18:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ COSMOS   
 20:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
 21:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ COSMOS   
 06:00   ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 09:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:15   ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Ενημερωτική εκπομπή   
 10:05   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
  ενημερωτική εκπομπή   
 11:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:10   ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ   
 12:05   ΔΩΔΕΚΑ-ΜΙΑ ... ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ   
 13:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:15   ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΘΥΜΗΘΗΚΑ   
 14:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
 15:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
  Μουσική εκπομπή   
 16:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
  Μουσική εκπομπή   
 17:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
  Μουσική εκπομπή   
 18:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ COSMOS   
 19:10   ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ   
 20:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
 21:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ COSMOS   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ COSMOS   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ COSMOS   
 06:00   ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 09:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:15   ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Ενημερωτική εκπομπή   
 10:05   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
  ενημερωτική εκπομπή   
 11:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:10   ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ   
 12:05   ΔΩΔΕΚΑ-ΜΙΑ ... ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ   
 13:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:15   ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΘΥΜΗΘΗΚΑ   
 14:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
 15:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
  Μουσική εκπομπή   
 16:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
  Μουσική εκπομπή   
 17:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
  Μουσική εκπομπή   
 18:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ COSMOS   
 20:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
 21:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ COSMOS