06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 'Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 08:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 08:15   ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Ενημερωτική εκπομπή   
  Ηλίας Μαραβάς
 10:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:15   ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ
  Μουσικές επιλογές   
  Βάσια Νικολακοπούλου
 11:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 'Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 12:05   ΔΩΔΕΚΑ-ΜΙΑ ... ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ   
  Μαρία Τομαρά
 13:00   ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ 60'
  Εκπομπή περιφέρειας   
 14:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
  πρώτο πρόγραμμα
 15:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
  Μουσική εκπομπή   
  Φιλάνθη Λάγιου
 17:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ COSMOS   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ COSMOS   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ COSMOS   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 'Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 08:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 08:15   ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Ενημερωτική εκπομπή   
  Ηλίας Μαραβάς
 10:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:15   ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ
  Μουσικές επιλογές   
  Βάσια Νικολακοπούλου
 11:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 'Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 12:05   ΔΩΔΕΚΑ-ΜΙΑ ... ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ   
  Μαρία Τομαρά
 13:00   ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ 60'
  Εκπομπή περιφέρειας   
 14:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
  πρώτο πρόγραμμα
 15:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
  Μουσική εκπομπή   
  Φιλάνθη Λάγιου
 17:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ COSMOS   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 'Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 08:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 08:15   ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Ενημερωτική εκπομπή   
  Ηλίας Μαραβάς
 10:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:15   ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ
  Μουσικές επιλογές   
  Βάσια Νικολακοπούλου
 11:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 'Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 12:05   ΔΩΔΕΚΑ-ΜΙΑ ... ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ   
  Μαρία Τομαρά
 13:00   ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ 60'
  Εκπομπή περιφέρειας   
 14:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
  πρώτο πρόγραμμα
 15:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
  Μουσική εκπομπή   
  Φιλάνθη Λάγιου
 17:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ COSMOS   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 'Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 08:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 08:15   ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Ενημερωτική εκπομπή   
  Ηλίας Μαραβάς
 10:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:15   ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ
  Μουσικές επιλογές   
  Βάσια Νικολακοπούλου
 11:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 'Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 12:05   ΔΩΔΕΚΑ-ΜΙΑ ... ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ   
  Μαρία Τομαρά
 13:00   ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ 60'
  Εκπομπή περιφέρειας   
 14:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
  πρώτο πρόγραμμα
 15:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
  Μουσική εκπομπή   
  Φιλάνθη Λάγιου
 17:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ COSMOS   
 06:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 'Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 08:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 08:15   ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Ενημερωτική εκπομπή   
  Ηλίας Μαραβάς
 10:05   ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:15   ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ
  Μουσικές επιλογές   
  Βάσια Νικολακοπούλου
 11:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 'Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 12:05   ΔΩΔΕΚΑ-ΜΙΑ ... ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ   
  Μαρία Τομαρά
 13:00   ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ 60'
  Εκπομπή περιφέρειας   
 14:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   
  πρώτο πρόγραμμα
 15:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
  Μουσική εκπομπή   
  Φιλάνθη Λάγιου
 17:00   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ COSMOS