08:00   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα   
  Επιμέλεια - παρουσίαση: Ζαχαρίας Μαντάς Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 09:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
  Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χρίστος Πλευριάς Ρεπορτάζ: Μαρία Λάγιου Μουσική Επιμέλεια: Θόδωρος Τσεπενέκας
 09:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
  Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χρίστος Πλευριάς Ρεπορτάζ: Μαρία Λάγιου Μουσική Επιμέλεια: Θόδωρος Τσεπενέκας
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
  Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χρίστος Πλευριάς Ρεπορτάζ: Μαρία Λάγιου Μουσική Επιμέλεια: Θόδωρος Τσεπενέκας
 10:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
  Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χρίστος Πλευριάς Ρεπορτάζ: Μαρία Λάγιου Μουσική Επιμέλεια: Θόδωρος Τσεπενέκας
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:05   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
  Επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη
 11:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:35   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
  Επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη
 12:00   Θεματικές Εκπομπές   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 12:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:35   Θεματικές Εκπομπές   
 13:00   Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά! - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 102 FM ΤΗΣ ΕΡΤ3
  Καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της Περιφέρειας με ταυτόχρονη μετάδοση και από τους 19 Περιφερειακούς Σταθμούς Πανελλαδικά.   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 08:00   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα   
  Επιμέλεια - παρουσίαση: Ζαχαρίας Μαντάς Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 09:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
  Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χρίστος Πλευριάς Ρεπορτάζ: Μαρία Λάγιου Μουσική Επιμέλεια: Θόδωρος Τσεπενέκας
 09:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
  Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χρίστος Πλευριάς Ρεπορτάζ: Μαρία Λάγιου Μουσική Επιμέλεια: Θόδωρος Τσεπενέκας
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
  Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χρίστος Πλευριάς Ρεπορτάζ: Μαρία Λάγιου Μουσική Επιμέλεια: Θόδωρος Τσεπενέκας
 10:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
  Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χρίστος Πλευριάς Ρεπορτάζ: Μαρία Λάγιου Μουσική Επιμέλεια: Θόδωρος Τσεπενέκας
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:05   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
  Επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη
 11:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:35   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
  Επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 12:00   Θεματικές Εκπομπές   
 12:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:35   Θεματικές Εκπομπές   
 13:00   Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά! - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 102 FM ΤΗΣ ΕΡΤ3
  Καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της Περιφέρειας με ταυτόχρονη μετάδοση και από τους 19 Περιφερειακούς Σταθμούς Πανελλαδικά.   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 08:00   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα   
  Επιμέλεια - παρουσίαση: Ζαχαρίας Μαντάς Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 09:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
  Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χρίστος Πλευριάς Ρεπορτάζ: Μαρία Λάγιου Μουσική Επιμέλεια: Θόδωρος Τσεπενέκας
 09:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
  Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χρίστος Πλευριάς Ρεπορτάζ: Μαρία Λάγιου Μουσική Επιμέλεια: Θόδωρος Τσεπενέκας
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
  Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χρίστος Πλευριάς Ρεπορτάζ: Μαρία Λάγιου Μουσική Επιμέλεια: Θόδωρος Τσεπενέκας
 10:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
  Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χρίστος Πλευριάς Ρεπορτάζ: Μαρία Λάγιου Μουσική Επιμέλεια: Θόδωρος Τσεπενέκας
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:05   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
  Επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη
 11:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:35   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
  Επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 12:00   Θεματικές Εκπομπές   
 12:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:35   Θεματικές Εκπομπές   
 13:00   Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά! - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 102 FM ΤΗΣ ΕΡΤ3
  Καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της Περιφέρειας με ταυτόχρονη μετάδοση και από τους 19 Περιφερειακούς Σταθμούς Πανελλαδικά.   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 08:00   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα   
  Επιμέλεια - παρουσίαση: Ζαχαρίας Μαντάς Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 09:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
  Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χρίστος Πλευριάς Ρεπορτάζ: Μαρία Λάγιου Μουσική Επιμέλεια: Θόδωρος Τσεπενέκας
 09:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
  Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χρίστος Πλευριάς Ρεπορτάζ: Μαρία Λάγιου Μουσική Επιμέλεια: Θόδωρος Τσεπενέκας
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
  Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χρίστος Πλευριάς Ρεπορτάζ: Μαρία Λάγιου Μουσική Επιμέλεια: Θόδωρος Τσεπενέκας
 10:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
  Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χρίστος Πλευριάς Ρεπορτάζ: Μαρία Λάγιου Μουσική Επιμέλεια: Θόδωρος Τσεπενέκας
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:05   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
  Επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη
 11:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:35   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
  Επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 12:00   Θεματικές Εκπομπές   
 12:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:35   Θεματικές Εκπομπές   
 13:00   Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά! - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 102 FM ΤΗΣ ΕΡΤ3
  Καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της Περιφέρειας με ταυτόχρονη μετάδοση και από τους 19 Περιφερειακούς Σταθμούς Πανελλαδικά.   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 08:00   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα   
  Επιμέλεια - παρουσίαση: Ζαχαρίας Μαντάς Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 09:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
  Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χρίστος Πλευριάς Ρεπορτάζ: Μαρία Λάγιου Μουσική Επιμέλεια: Θόδωρος Τσεπενέκας
 09:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
  Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χρίστος Πλευριάς Ρεπορτάζ: Μαρία Λάγιου Μουσική Επιμέλεια: Θόδωρος Τσεπενέκας
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
  Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χρίστος Πλευριάς Ρεπορτάζ: Μαρία Λάγιου Μουσική Επιμέλεια: Θόδωρος Τσεπενέκας
 10:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
  Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χρίστος Πλευριάς Ρεπορτάζ: Μαρία Λάγιου Μουσική Επιμέλεια: Θόδωρος Τσεπενέκας
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:05   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
  Επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη
 11:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:35   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
  Επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 12:00   Θεματικές Εκπομπές   
 12:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:35   Θεματικές Εκπομπές   
 13:00   Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά! - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 102 FM ΤΗΣ ΕΡΤ3
  Καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της Περιφέρειας με ταυτόχρονη μετάδοση και από τους 19 Περιφερειακούς Σταθμούς Πανελλαδικά.   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 06:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 06:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ