09:00   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα   
 09:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:35   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 10:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 11:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 12:05   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
 12:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:35   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:05   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 13:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:35   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 16:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 16:05   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 17:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 17:05   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 17:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 17:35   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 18:05   ΛΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 18:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:35   ΛΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 19:05   ΛΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 19:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:35   ΛΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 20:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 06:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 06:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 09:00   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα   
 09:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:35   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 10:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 11:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 12:05   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
 12:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:35   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:05   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 13:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:35   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 16:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 16:05   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 17:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 17:05   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 17:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 17:35   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 18:05   ΛΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 18:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:35   ΛΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 19:05   ΛΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 19:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:35   ΛΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 20:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 09:00   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα   
 09:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:35   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 10:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 11:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 12:05   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
 12:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:35   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:05   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 13:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:35   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 16:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 16:05   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 17:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 17:05   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 17:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 17:35   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 18:05   ΛΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 18:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:35   ΛΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 19:05   ΛΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 19:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:35   ΛΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 20:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 09:00   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα   
 09:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:35   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 10:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 11:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 12:05   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
 12:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:35   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:05   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 13:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:35   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 16:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 16:05   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 17:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 17:05   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 17:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 17:35   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 18:05   ΛΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 18:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:35   ΛΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 19:05   ΛΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 19:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:35   ΛΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 20:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 09:00   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα   
 09:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:35   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 10:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 11:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 12:05   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
 12:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:35   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:05   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 13:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:35   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 16:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 16:05   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 17:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 17:05   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 17:30   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 17:35   ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 18:05   ΛΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 18:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:35   ΛΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 19:05   ΛΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 19:30   ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:35   ΛΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 20:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ