10:00   Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα.   
 10:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:35   Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα.   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:05   ΤΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
  Ομάδα ατόμων με αναπηρία κάνουν την δική τους εκπομπή με θέματα που τους αφορούν και όχι μόνο   
 11:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:35   ΤΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
  Ομάδα ατόμων με αναπηρία κάνουν την δική τους εκπομπή με θέματα που τους αφορούν και όχι μόνο   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 12:05   ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ   
 12:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:35   ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη   
 13:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:35   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 06:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 09:00   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα. Συνεντεύξεις – καλεσμένοι στο στούντιο - ρεπορτάζ   
 09:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:35   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα. Συνεντεύξεις – καλεσμένοι στο στούντιο - ρεπορτάζ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
 10:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
 11:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:05   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
  Μουσική εκπομπή   
 12:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:35   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
  Μουσική εκπομπή   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:05   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  Ελληνική μουσική   
 13:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:35   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  Ελληνική μουσική   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 17:00   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  Ελληνική μουσική   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη   
 18:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:35   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη   
 19:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:35   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη   
 20:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 09:00   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα. Συνεντεύξεις – καλεσμένοι στο στούντιο - ρεπορτάζ   
 09:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:35   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα. Συνεντεύξεις – καλεσμένοι στο στούντιο - ρεπορτάζ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
 10:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
 11:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:05   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
  Μουσική εκπομπή   
 12:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:35   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
  Μουσική εκπομπή   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:05   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  Ελληνική μουσική   
 13:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:35   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  Ελληνική μουσική   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 17:00   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  Ελληνική μουσική   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη   
 18:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:35   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη   
 19:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:35   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη   
 20:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 09:00   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα. Συνεντεύξεις – καλεσμένοι στο στούντιο - ρεπορτάζ   
 09:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:35   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα. Συνεντεύξεις – καλεσμένοι στο στούντιο - ρεπορτάζ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
 10:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
 11:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:05   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
  Μουσική εκπομπή   
 12:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:35   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
  Μουσική εκπομπή   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:05   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  Ελληνική μουσική   
 13:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:35   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  Ελληνική μουσική   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 17:00   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  Ελληνική μουσική   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη   
 18:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:35   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη   
 19:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:35   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη   
 20:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 09:00   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα. Συνεντεύξεις – καλεσμένοι στο στούντιο - ρεπορτάζ   
 09:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:35   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα. Συνεντεύξεις – καλεσμένοι στο στούντιο - ρεπορτάζ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
 10:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
 11:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:05   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
  Μουσική εκπομπή   
 12:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:35   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
  Μουσική εκπομπή   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:05   ΥΓΕΙΑ
  Ενημερωτική εκπομπή, για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν στην υγεία   
 13:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:35   ΥΓΕΙΑ
  Ενημερωτική εκπομπή, για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν στην υγεία   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 17:00   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  Ελληνική μουσική   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη   
 18:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:35   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη   
 19:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:35   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη   
 20:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 08:00   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα. Συνεντεύξεις – καλεσμένοι στο στούντιο - ρεπορτάζ   
 09:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:35   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα. Συνεντεύξεις – καλεσμένοι στο στούντιο - ρεπορτάζ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
 10:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
 11:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά
  Ενημερωτική εκπομπή με τα νεώτερα της τοπικής επικαιρότητας, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:05   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
  Μουσική εκπομπή   
 12:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:35   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
  Μουσική εκπομπή   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:05   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  Ελληνική μουσική   
 13:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:35   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  Ελληνική μουσική   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 17:00   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  Ελληνική μουσική   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη   
 18:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:35   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη   
 19:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:35   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη   
 20:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ