09:00   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 09:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:35   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 10:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 11:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:05   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
 12:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:35   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:05   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   
 13:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:35   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 17:00   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 18:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:35   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 19:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:35   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 20:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 09:00   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 09:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:35   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 10:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 11:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:05   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
 12:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:35   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:05   ΥΓΕΙΑ   
 13:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:35   ΥΓΕΙΑ   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 17:00   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 18:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:35   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 19:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:35   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 20:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 08:00   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 09:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:35   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 10:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 11:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:05   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
 12:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:35   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:05   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   
 13:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:35   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 17:00   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 18:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:35   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 19:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:35   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 20:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 10:00   Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ   
 10:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:35   Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:05   ΤΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ   
 11:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:35   ΤΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 12:05   ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ   
 12:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:35   ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 13:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:35   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 06:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 09:00   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 09:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:35   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 10:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 11:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:05   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
 12:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:35   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:05   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   
 13:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:35   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 17:00   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 18:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:35   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 19:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:35   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 20:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 09:00   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 09:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:35   ΗΛΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 10:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 10:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 10:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 11:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 11:05   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 11:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 11:35   ΕΡΤΙΚΑ..εριστικά   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:05   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
 12:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 12:35   ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ   
 13:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 13:05   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   
 13:30   ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 13:35   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ   
 17:00   ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   
 18:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 18:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 18:35   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 19:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:05   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 19:30   ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 19:35   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 20:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΤ