09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - 09:00
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΠΡΩΪΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  ΠΡΩΪΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - 10:00
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 10:05   ΠΡΩΪΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  ΠΡΩΪΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 11:00   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ   
 11:10   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - 12:00
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 12:05   ΡΑΔΙΟΑΛΧΗΜΕΙΕΣ
  ΡΑΔΙΟΑΛΧΗΜΕΙΕΣ   
 13:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
  ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ   
 13:30   ΑΠΟΜΕΣΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
  ΑΠΟΜΕΣΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ   
 14:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 15:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
  ΔΙΚΤΥΟ   
 00:01   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ   
 00:01   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ   
 00:01   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ   
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - 09:00
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΠΡΩΪΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  ΠΡΩΪΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - 10:00
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 10:05   ΠΡΩΪΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  ΠΡΩΪΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 11:00   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ   
 11:10   ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - 12:00
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 12:05   ΡΑΔΙΟΑΛΧΗΜΕΙΕΣ
  ΡΑΔΙΟΑΛΧΗΜΕΙΕΣ   
 13:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
  ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ   
 13:30   ΑΠΟΜΕΣΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
  ΑΠΟΜΕΣΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ   
 14:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 15:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
  ΔΙΚΤΥΟ   
 00:01   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ   
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - 09:00
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΠΡΩΪΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  ΠΡΩΪΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - 10:00
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 10:05   ΠΡΩΪΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  ΠΡΩΪΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 11:00   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ   
 11:10   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - 12:00
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 12:05   ΡΑΔΙΟΑΛΧΗΜΕΙΕΣ
  ΡΑΔΙΟΑΛΧΗΜΕΙΕΣ   
 13:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
  ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ   
 13:30   ΑΠΟΜΕΣΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
  ΑΠΟΜΕΣΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ   
 14:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 15:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
  ΔΙΚΤΥΟ   
 00:01   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ   
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - 09:00
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΠΡΩΪΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  ΠΡΩΪΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - 10:00
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 10:05   ΠΡΩΪΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  ΠΡΩΪΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 11:00   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ   
 11:10   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - 12:00
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 12:05   ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
  ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙ   
 13:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
  ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ   
 13:30   ΑΠΟΜΕΣΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
  ΑΠΟΜΕΣΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ   
 14:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 15:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
  ΔΙΚΤΥΟ   
 00:01   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ   
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - 09:00
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   
 09:05   ΠΡΩΪΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  ΠΡΩΪΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 10:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - 10:00
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 10:05   ΠΡΩΪΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  ΠΡΩΪΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
 11:00   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ   
 11:10   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - 12:00
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ   
 12:05   ΡΑΔΙΟΑΛΧΗΜΕΙΕΣ
  ΡΑΔΙΟΑΛΧΗΜΕΙΕΣ   
 13:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
  ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ   
 13:30   ΑΠΟΜΕΣΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
  ΑΠΟΜΕΣΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ   
 14:00   ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 15:00   ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
  ΔΙΚΤΥΟ   
 00:01   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ