<< επιστροφή στο προγραμμα

Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ
10:00

Ενημερωτική εκπομπή τοπικού χαραχτήρα.


Επιμέλεια (εναλλάξ) : Χρίστος Πλευριάς, Γιώργος Μαρινόπουλος, Μαρία Λάγιου, Ζαχαρίας Μαντάς, Χαράλαμπος Πλάγος

Μουσική επιμέλεια: Αθανασία Καρούμπαλη

    << επιστροφή στο προγραμμα