15:55
ΜΝΗΜΕΣ ΧΑΡΑΣ (OΤΑΝ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕ...) (E)
16:30
ΣΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΜΑΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ
16:30
ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΑ
15:55
ΜΝΗΜΕΣ ΧΑΡΑΣ (OΤΑΝ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕ...) (E)
09:30
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ