09:00   ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΑ
  Θέματα και πρόσωπα της τοπικής επικαιρότητας   
  Ρένα Βενιανάκη & Μαριέττα Γαβριλιώτη ( Στα θέματα της Κω η Καλλιόπη Βερβέρογλου). Μουσική επιμέλεια: Διαμαντής Διαμαντής
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Με την Χριστίνα Μέγα   
 10:04   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Με την Χριστίνα Μέγα   
 10:10   ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΑ
  Θέματα και πρόσωπα της τοπικής επικαιρότητας   
  Ρένα Βενιανάκη & Μαριέττα Γαβριλιώτη ( Στα θέματα της Κω η Καλλιόπη Βερβέρογλου). Μουσική επιμέλεια: Διαμαντής Διαμαντής
 11:05   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Με την Χριστίνα Μέγα   
 11:11   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό Πρόγραμμα   
  Επιλέγει ο Διαμαντής Διαμαντής
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Με την Χριστίνα Μέγα   
 13:00   ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ 60'
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 102 FM   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ   
 09:00   ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΑ
  Θέματα και πρόσωπα της τοπικής επικαιρότητας   
  Ρένα Βενιανάκη & Μαριέττα Γαβριλιώτη ( Στα θέματα της Κω η Καλλιόπη Βερβέρογλου). Μουσική επιμέλεια: Διαμαντής Διαμαντής
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Με την Χριστίνα Μέγα   
 10:04   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Με την Χριστίνα Μέγα   
 10:10   ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΑ
  Θέματα και πρόσωπα της τοπικής επικαιρότητας   
  Ρένα Βενιανάκη & Μαριέττα Γαβριλιώτη ( Στα θέματα της Κω η Καλλιόπη Βερβέρογλου). Μουσική επιμέλεια: Διαμαντής Διαμαντής
 11:05   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Με την Χριστίνα Μέγα   
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Με την Χριστίνα Μέγα   
 13:00   ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ 60'
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 102 FM   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ   
 09:00   ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΑ
  Θέματα και πρόσωπα της τοπικής επικαιρότητας   
  Ρένα Βενιανάκη & Μαριέττα Γαβριλιώτη ( Στα θέματα της Κω η Καλλιόπη Βερβέρογλου). Μουσική επιμέλεια: Διαμαντής Διαμαντής
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Με την Χριστίνα Μέγα   
 10:04   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Με την Χριστίνα Μέγα   
 10:10   ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΑ
  Θέματα και πρόσωπα της τοπικής επικαιρότητας   
  Ρένα Βενιανάκη & Μαριέττα Γαβριλιώτη ( Στα θέματα της Κω η Καλλιόπη Βερβέρογλου). Μουσική επιμέλεια: Διαμαντής Διαμαντής
 11:05   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Με την Χριστίνα Μέγα   
 11:11   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό Πρόγραμμα   
  Επιλέγει ο Διαμαντής Διαμαντής
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Με την Χριστίνα Μέγα   
 13:00   ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ 60'
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 102 FM   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ   
 09:00   ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΑ
  Θέματα και πρόσωπα της τοπικής επικαιρότητας   
  Ρένα Βενιανάκη & Μαριέττα Γαβριλιώτη ( Στα θέματα της Κω η Καλλιόπη Βερβέρογλου). Μουσική επιμέλεια: Διαμαντής Διαμαντής
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Με την Χριστίνα Μέγα   
 10:04   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Με την Χριστίνα Μέγα   
 10:10   ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΑ
  Θέματα και πρόσωπα της τοπικής επικαιρότητας   
  Ρένα Βενιανάκη & Μαριέττα Γαβριλιώτη ( Στα θέματα της Κω η Καλλιόπη Βερβέρογλου). Μουσική επιμέλεια: Διαμαντής Διαμαντής
 11:05   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Με την Χριστίνα Μέγα   
 11:11   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό Πρόγραμμα   
  Επιλέγει ο Διαμαντής Διαμαντής
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Με την Χριστίνα Μέγα   
 13:00   ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ 60'
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 102 FM   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ   
 00:00   ΔΙΚΤΥΟ   
 00:00   ΔΙΚΤΥΟ   
 09:00   ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΑ
  Θέματα και πρόσωπα της τοπικής επικαιρότητας   
  Ρένα Βενιανάκη & Μαριέττα Γαβριλιώτη ( Στα θέματα της Κω η Καλλιόπη Βερβέρογλου). Μουσική επιμέλεια: Διαμαντής Διαμαντής
 09:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Με την Χριστίνα Μέγα   
 10:04   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Με την Χριστίνα Μέγα   
 10:10   ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΑ
  Θέματα και πρόσωπα της τοπικής επικαιρότητας   
  Ρένα Βενιανάκη & Μαριέττα Γαβριλιώτη ( Στα θέματα της Κω η Καλλιόπη Βερβέρογλου). Μουσική επιμέλεια: Διαμαντής Διαμαντής
 11:05   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Με την Χριστίνα Μέγα   
 11:11   ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μουσικό Πρόγραμμα   
  Επιλέγει ο Διαμαντής Διαμαντής
 12:00   ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Με την Χριστίνα Μέγα   
 13:00   ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ 60'
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 102 FM   
 14:00   ΔΙΚΤΥΟ