<< επιστροφή στο προγραμμα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ - Κοντογιάννης, Δίπλας, Χούμπα
10:00

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ :10,00-ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11,00-ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΙΣΠΑΝΙΚΑ
11:50-ΡΩΣΙΚΑ

Σήμερα:
ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ :10,00-ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11,00-ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΙΣΠΑΝΙΚΑ
11:50-ΡΩΣΙΚΑ

Κοντογιάννης, Δίπλας, Χούμπα

    << επιστροφή στο προγραμμα