<< επιστροφή στο προγραμμα

FACTORY, ΙΔΕΕΣ/ΤΕΧΝΕΣ με τον Δημήτρη Τρίκα
19:00

Κύκλος ραδιοφωνικών σεμιναρίων.


Σήμερα:
"Από τη "μεγάλη ιδέα" στον αστικό εκσυγχρονισμό"...
Ραδιοφωνικά σεμινάρια, επεισόδιο 2ο:
"Το πρώτο παν/μιο της χώρας. Η συνεισφορά του στη συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας, και του Ελληνικού κράτους".

    << επιστροφή στο προγραμμα