<< επιστροφή στο προγραμμα

FACTORY, ΙΔΕΕΣ/ΤΕΧΝΕΣ με τον Δημήτρη Τρίκα
19:00

Κύκλος ραδιοφωνικών σεμιναρίων.


Σήμερα:
Κύκλος ραδιοφωνικών σεμιναρίων για τη σκέψη του 20ου αιώνα. Βάλτερ Μπένγιαμιν/Walter Benjamin...Επεισόδιο 1ο.
"Για να χαθείς σε μια πόλη όπως χάνεσαι σε ένα δάσος χρειάζεσαι εκπαίδευση"...
Με τον επίκουρο καθηγητή φιλοσοφίας στο Παν/μιο Πατρών Γιώργο Σαγκριώτη

    << επιστροφή στο προγραμμα