<< επιστροφή στο προγραμμα

ΑΔΡΑΞΤΕ ΤΟΝ ΗΧΟ με τον Νικόλα Βιβλάκη
10:00

Εκπομπή μουσικής ακρόασης με επιλογές και συσχετίσεις έργων από το βασικό ρεπερτόριο, αλλά και συνθέσεις που σπάνια ακούγονται, αλλά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θεματικό ή μουσικό.

Σήμερα:
Η τριάδα του ιερού μινιμαλισμού-6η εκπομπή.

    << επιστροφή στο προγραμμα