<< επιστροφή στο προγραμμα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΗΧΟ με την Όλγα Παπά
16:30

Μια εκπομπή - δρώμενο - στοχασμός στις διαστάσεις της πνευματικότητας και του Ιερού ως ανάγκη στην καθημερινότητά μας. Μια εκπομπή συν-δημιουργίας με τους ακροατές. Ο ήχος του έλλογου λόγου, αλλά και ο ήχος των μουσικών αρμονιών, δημιουργώντας μια λεπτοφυή ατμόσφαιρα δεν επιθυμούν να δώσουν άλλες πληροφορίες, είναι άλλωστε τόσες πολλές στην εποχή μας, ευελπιστούν όμως να δονήσουν την καρδιά και τη διάνοιά μας και να φωτίσουν μια προσπάθεια έκφρασης της εγγενούς λαχτάρας του ανθρώπου για το ανώτερο στοιχείο που ενυπάρχει μέσα του, εκεί ακριβώς που κατοικεί ο απολεσθείς ήχος περιμένοντας να τον αφουγκραστούμε.
Καλή μας ακρόαση

Σήμερα:
Μια εκπομπή - δρώμενο - στοχασμός στις διαστάσεις της πνευματικότητας και του Ιερού ως ανάγκη στην καθημερινότητά μας. Μια εκπομπή συν-δημιουργίας με τους ακροατές.

Παραγωγή - παρουσίαση: Όλγα Παπά

    << επιστροφή στο προγραμμα