<< επιστροφή στο προγραμμα

ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΙΑ... ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ με τον Νίκο Ξανθούλη
14:00

Η σκηνή της όπερας, η Λυρική Τέχνη, οι άνθρωποι και τα έργα τους.

Παραγωγή-Παρουσίαση: Νίκος Ξανθούλης

    << επιστροφή στο προγραμμα