<< επιστροφή στο προγραμμα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΥΧΝΙΝΗ με τον Χρίστο Παπαγεωργίου
13:00

Σήμερα:
Φωνές της Άνοιξης

Μουσικολογική έρευνα-Παραγωγή-Παρουσίαση: Χρίστος Παπαγεωργίου

    << επιστροφή στο προγραμμα