<< επιστροφή στο προγραμμα

ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ με τον Χριστόδουλο Χάλαρη
14:30

Ένας κύκλος εκπομπών από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, παραγωγής 1978, με σκοπό να κάνει γνωστά στο κοινό, είδη παραδοσιακής μουσικής, όργανα και οργανοπαίχτες που δεν έχουν επαρκώς προβληθεί με ακούσματα απόρροια συνδυασμών οργάνων που δεν συναντώνται πια στις σύγχρονες δημοτικές ορχήστρες και καλεσμένους διακεκριμένους δημοτικούς μουσικούς και τραγουδιστές.

Παραγωγή-Παρουσίαση: Χριστόδουλος Χάλαρης

    << επιστροφή στο προγραμμα