<< επιστροφή στο προγραμμα

ΜΟΝΑΧΗ ΕΓΝΟΙΑ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ με την Μαρία Χατζάρα
21:05

3-5λεπτα ένθετα με σχόλια στην ελληνική γλώσσα, σε πέντε ενότητες.

Καθημερινά (Δευτέρα - Παρασκευή) στις 09:55 και στις 20:00.

Δάνειες και αντιδάνειες λέξεις (Δευτέρα), λέξεις που άλλαξαν σημασία στη ροή του χρόνου ή κράτησαν ακέραιο το νόημά τους (Τρίτη), αρχαία αποφθέγματα, βυζαντινά ρητά, νεοελληνικές παροιμίες (Τετάρτη), γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, λογοτεχνικές έννοιες και ρεύματα (Πέμπτη), αλλά και απόψεις επαϊόντων επάνω στην ελληνική γλώσσα (Παρασκευή) παρουσιάζονται με συντομία, σαφήνεια και, κυρίως, έγνοια για την ελληνική γλώσσα: τον βασικό κώδικα της δικής μας επικοινωνίας μας, που δανειοδότησε και συνεχίζει να δανειοδοτεί πολλές άλλες - ευρωπαϊκές ή μη - γλώσσες.

Έρευνα - παρουσίαση: Μαρία Χατζάρα

    << επιστροφή στο προγραμμα