<< επιστροφή στο προγραμμα

ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΟ φιλοξενούμενη η ακροάτρια Άννα Μακράκη
17:10

Φιλοξενούμενη η ακροάτρια Άννα Μακράκη-Καρέλα, με πολιτιστική εκπομπή.
(Φορείς πολιτισμού, Σωματεία, Συλλόγους, Μουσικές Σκηνές)


Άννα Μακράκη-Καρέλα
Μουσική επιμέλεια: Άννα Μακράκη-Καρέλα

    << επιστροφή στο προγραμμα