<< επιστροφή στο προγραμμα

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ
19:00

Εμβάθυνση στο παραδοσιακό Ηπειρώτικο τραγούδι από τον ειδικό επιστήμονα Α. Χάϊδας.

Σήμερα:
Το Ηπειρώτικο τραγούδι από τον ειδικό επιστήμονα Α. Χάιδα.

Παραγωγή ΕΡΤ ΠΑΤΡΑΣ

Email επικοινωνίας: [email protected]

    << επιστροφή στο προγραμμα