<< επιστροφή στο προγραμμα

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕΡΑ ... ΠΑΡΑ ΜΕΡΑ
09:05

Ενημερωτική δημοσιογραφική εκπομπή με έμφαση στην κοινωνία, την παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό.

Σήμερα:
Δημοσιογραφική ενημερωτική εκπομπή.
Επιμέλεια - παρουσίαση : Αθανασία Σταμοπούλου - Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος

Επιμέλεια - παρουσίαση : Δημοσιογράφοι Αθανασία Σταμοπούλου Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος

Email επικοινωνίας: [email protected]

    << επιστροφή στο προγραμμα