<< επιστροφή στο προγραμμα

ΛΑΪΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΘΑ ΑΚΟΥΜΕ ΜΙΑ ΖΩΗ
21:05

Επιλογές από λαϊκά τραγούδια

Σήμερα:
Μουσική εκπομπή

Γιώργος Διαμαντόπουλος, Δέσποινα Τσούκα

Email επικοινωνίας: [email protected]

    << επιστροφή στο προγραμμα