<< επιστροφή στο προγραμμα

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
17:05

Εκμπομπή λόγου με την Γιώτα Κούγιαλη, μέλος και γραμματέα του ΚΕΒΙΜΑΣΥ και παρουσίαση βιλβλίων και σγυγγραφικού έργου Μαγνησιωτών συγγραφέων

Σήμερα:
Εκμπομπή λόγου με την Γιώτα Κούγιαλη

Γιώτα Κούγιαλη
Γιώργος Διαμαντόπουλος

    << επιστροφή στο προγραμμα