Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ - Κοντογιάννης, Δίπλας, Χούμπα