ΤΡΕΙΣ ΛΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ - Δημήτρης Λουκάκης , Μιχάλης Λαδόπουλος