ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ- Γιώργος Παχάκης, Βασίλης Παπανικολάου