Ενημέρωση (E)
(00:30)
 Ειδήσεις
(01:00)
.
[K8] Συμβαίνει στην Ευρώπη (E)
(01:05)
.
 Ειδήσεις
(02:00)
.
[K8] Τα εν Δήμω (E)
(02:05)
.
 Ειδήσεις
(03:00)

  ΣΑΒΒΑΤΟ  03/12/2022  
05:00 Live Streaming
Ειδήσεις
05:05 Live Streaming Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
ΕΡΤ News στις 5
05:55 Live Streaming
Καιρός
06:03 Live Streaming Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
Σαββατοκύριακο από τις 6
10:00 Live Streaming
Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
10:25 Live Streaming
Καιρός
10:30 Live Streaming
Ενημέρωση - Βούλα Μαλλά
11:00 Live Streaming
Σύντομες Ειδήσεις
11:10 Live Streaming
Ενημέρωση - Βούλα Μαλλά
11:30 Live Streaming Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
Τουρισμός
11:40 Live Streaming
Ενημέρωση - Βούλα Μαλλά
11:50 Live Streaming Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
Αθλητικά
12:00 Live Streaming
Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
13:00 Live Streaming
Ειδήσεις - Νοηματική
13:05 Live Streaming Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
Euronews
13:55 Live Streaming
Καιρός
14:00 Live Streaming
Σύντομες Ειδήσεις
14:03 Live Streaming Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
Συμβαίνει στην Ευρώπη
15:00 Live Streaming
Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
16:00 Live Streaming
Σύντομες Ειδήσεις
16:03 Live Streaming Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
Euronews
16:55 Live Streaming
Καιρός
17:00 Live Streaming
Σύντομες Ειδήσεις
17:03 Live Streaming Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
Τα εν Δήμω
18:00 Live Streaming
Ειδήσεις - Νοηματική
18:15 Live Streaming
Ειδήσεις Περιφέρεια
19:00 Live Streaming
Σύντομες Ειδήσεις
19:03 Live Streaming Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
Euronews
19:50 Live Streaming Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
Η Λέσχη του Βιβλίου  (E)
19:55 Live Streaming
Καιρός
20:00 Live Streaming
Σύντομες Ειδήσεις
20:03 Live Streaming Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
Φάσμα  (E)
21:00 Live Streaming
Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
22:00 Live Streaming
Ειδήσεις - Νοηματική
22:05 Live Streaming Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
Επίλογος  (E)
23:00 Live Streaming
Σύντομες Ειδήσεις
23:03 Live Streaming Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
Euronews
23:50 Live Streaming Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
Η Λέσχη του Βιβλίου  (E)
00:00 Live Streaming
Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
00:30 Live Streaming
Ενημέρωση  (E)
01:00 Live Streaming
Ειδήσεις
01:05 Live Streaming Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
Συμβαίνει στην Ευρώπη  (E)
02:00 Live Streaming
Ειδήσεις
02:05 Live Streaming Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
Τα εν Δήμω  (E)
03:00 Live Streaming
Ειδήσεις
03:05 Live Streaming Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
Στο Κέντρο  (E)
04:00 Live Streaming
Ειδήσεις
04:05 Live Streaming Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών
Φάσμα  (E)



 
     




Live Streaming
Κατάλληλο για όλους
Κατάλληλο άνω των 8 ετών
Κατάλληλο άνω των 12 ετών
Κατάλληλο άνω των 16 ετών
Κατάλληλο άνω των 18 ετών
Ζωντανή μετάδοση
Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση
Υπότιτλοι για K/κωφούς και βαρήκοους θεατές
Ταινία
Ντοκιμαντέρ
Παιδικό πρόγραμμα
Σειρά