06:00   ΔΑΥΙΔ ΝΑΧΜΙΑΣ   
 07:00   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ - ΠΟΠΗ ΒΑΓΓΕΡ   
 08:00   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ   
 09:00   ΕΝΘΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΤΣΙΑΝΙΚΑ   
 09:02   ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΚΟΥ   
 10:00   ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ   
 11:00   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ   
 12:00   ΛΙΤΣΑ ΤΟΤΣΚΑ   
 13:00   ΓΙΩΤΑ ΔΕΛΩΝΑ   
 14:00   ΒΑΝΑ ΔΑΦΕΡΜΟΥ   
 15:00   ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ   
 16:00   ΓΙΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ   
 17:00   ΠΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ   
 18:00   ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ   
 19:00   ΦΩΤΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ   
 20:00   ΕΝΘΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΤΣΙΑΝΙΚΑ   
 20:02   ΕΛΕΝΑ ΔΙΑΚΟΥ   
 21:00   ΛΙΝΤΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ   
 22:00   ΝΙΚΟΣ ΑΪΒΑΛΗΣ   
 23:00   ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΣΑΡΑΣ   
 00:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΧ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (E)   
 01:00   ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ (E)   
 02:00   ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ (E)   
 03:00   ΛΙΝΤΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ (E)   
 04:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ   
 05:00   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ (E)   
 06:00   ΔΑΥΙΔ ΝΑΧΜΙΑΣ   
 07:00   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ - ΒΑΝΑ ΔΑΦΕΡΜΟΥ   
 08:00   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ   
 09:00   ΕΝΘΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΤΣΙΑΝΙΚΑ   
 09:02   ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΚΟΥ   
 10:00   ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ   
 11:00   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ   
 12:00   ΛΙΤΣΑ ΤΟΤΣΚΑ   
 13:00   ΓΙΩΤΑ ΔΕΛΩΝΑ   
 14:00   ΒΑΝΑ ΔΑΦΕΡΜΟΥ   
 15:00   ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ   
 16:00   ΓΙΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ   
 17:00   ΠΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ   
 18:00   ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ   
 19:00   ΦΩΤΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ   
 20:00   ΕΝΘΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΤΣΙΑΝΙΚΑ   
 20:02   ΕΛΕΝΑ ΔΙΑΚΟΥ   
 21:00   ΛΙΝΤΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ   
 22:00   ΝΙΚΟΣ ΑΪΒΑΛΗΣ   
 23:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΧ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
 00:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΧ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (E)   
 01:00   ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ (E)   
 02:00   ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ (E)   
 03:00   ΛΙΝΤΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ (E)   
 04:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ   
 05:00   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ (E)   
 06:00   ΔΑΥΙΔ ΝΑΧΜΙΑΣ   
 07:00   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ - ΕΛΕΝΑ ΦΑΛΗΡΕΑ   
 08:00   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ   
 09:00   ΕΝΘΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΤΣΙΑΝΙΚΑ   
 09:02   ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΚΟΥ   
 10:00   ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ   
 11:00   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ   
 12:00   ΛΙΤΣΑ ΤΟΤΣΚΑ   
 13:00   ΓΙΩΤΑ ΔΕΛΩΝΑ   
 14:00   ΒΑΝΑ ΔΑΦΕΡΜΟΥ   
 15:00   ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ   
 16:00   ΓΙΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ   
 17:00   ΠΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ   
 18:00   ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ   
 19:00   Κ.Ε.Μ.Ε.   
 20:00   ΕΝΘΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΤΣΙΑΝΙΚΑ   
 20:02   ΕΛΕΝΑ ΔΙΑΚΟΥ   
 21:00   ΛΙΝΤΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ   
 22:00   ΝΙΚΟΣ ΑΪΒΑΛΗΣ   
 23:00   ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΣΑΡΑΣ   
 01:00   ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ (E)   
 02:00   ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ (E)   
 03:00   ΛΙΝΤΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ (E)   
 04:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ   
 05:00   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ (E)   
 06:00   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ   
 08:00   ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - ΑΡΧΕΙΟ   
 09:00   ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΡΗ   
 10:00   ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ   
 11:00   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΚΑΣ   
 12:00   ΕΛΕΝΗ ΦΑΛΗΡΕΑ   
 14:00   ΠΟΠΗ ΒΑΓΓΕΡ   
 16:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ   
 17:00   ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΣΑΡΑΣ   
 18:00   ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ   
 20:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΧ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
 22:00   ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ   
 00:00   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ   
 02:00   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ   
 04:00   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ   
 07:00   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ - ΓΙΩΤΑ ΔΕΛΩΝΑ   
 08:00   ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - ΑΡΧΕΙΟ   
 09:00   ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΡΗ   
 10:00   ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ   
 11:00   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΚΑΣ   
 12:00   ΕΛΕΝΗ ΦΑΛΗΡΕΑ   
 14:00   ΠΟΠΗ ΒΑΓΓΕΡ   
 16:00   ΖΕΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ   
 17:00   ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΣΑΡΑΣ   
 18:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ   
 20:00   ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ   
 22:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   
 00:00   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ   
 02:00   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ   
 04:00   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ   
 06:00   ΔΑΥΙΔ ΝΑΧΜΙΑΣ   
 07:00   ΜΟΥΣΙΚΕς ΕΠΙΛΟΓΕΣ - ΕΛΕΝΑ ΔΙΑΚΟΥ   
 08:00   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ   
 09:00   ΕΝΘΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΤΣΙΑΝΙΚΑ   
 09:02   ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΚΟΥ   
 10:00   ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ   
 11:00   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ   
 12:00   ΛΙΤΣΑ ΤΟΤΣΚΑ   
 13:00   ΓΙΩΤΑ ΔΕΛΩΝΑ   
 14:00   ΒΑΝΑ ΔΑΦΕΡΜΟΥ   
 15:00   ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ   
 16:00   ΓΙΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ   
 17:00   ΠΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ   
 18:00   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ   
 19:00   ΦΩΤΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ   
 20:00   ΕΝΘΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΤΣΙΑΝΙΚΑ   
 20:02   ΕΛΕΝΑ ΔΙΑΚΟΥ   
 21:00   ΛΙΝΤΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ   
 22:00   ΝΙΚΟΣ ΑΪΒΑΛΗΣ   
 23:00   ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΣΑΡΑΣ   
 00:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΧ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (E)   
 01:00   ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ (E)   
 02:00   ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ (E)   
 03:00   ΛΙΝΤΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ (E)   
 04:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ   
 05:00   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ (E)   
 06:00   ΔΑΥΙΔ ΝΑΧΜΙΑΣ   
 07:00   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ - ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ   
 08:00   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ   
 09:00   ΕΝΘΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΤΣΙΑΝΙΚΑ   
 09:02   ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΚΟΥ   
 10:00   ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ   
 11:00   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ   
 12:00   ΛΙΤΣΑ ΤΟΤΣΚΑ   
 13:00   ΓΙΩΤΑ ΔΕΛΩΝΑ   
 14:00   ΒΑΝΑ ΔΑΦΕΡΜΟΥ   
 15:00   ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ   
 16:00   ΓΙΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ   
 17:00   ΠΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ   
 18:00   ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ-ΝΙΚΟΣ ΑΪΒΑΛΗΣ   
 19:00   ΦΩΤΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ   
 20:00   ΕΝΘΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΤΣΙΑΝΙΚΑ   
 20:02   ΕΛΕΝΑ ΔΙΑΚΟΥ   
 21:00   ΛΙΝΤΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ   
 22:00   ΝΙΚΟΣ ΑΪΒΑΛΗΣ   
 23:00   ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ   
 00:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΧ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (E)   
 01:00   ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ (E)   
 02:00   ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ (E)   
 03:00   ΛΙΝΤΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ (E)   
 04:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ   
 05:00   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ (E)