06:00   Δαυίδ Ναχμίας «Μουσικό Ρολόι» (Αρχείο)   
 07:00   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ   
 08:00   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ   
 09:00   ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΚΟΥ   
 11:00   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ   
 12:00   ΛΙΤΣΑ ΤΟΤΣΚΑ   
 13:00   ΓΙΩΤΑ ΔΕΛΩΝΑ   
 14:00   ΒΑΝΑ ΔΑΦΕΡΜΟΥ   
 15:00   ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ   
 16:00   ΓΙΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ   
 17:00   ΠΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ   
 18:00   ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ   
 20:00   ΕΛΕΝΑ ΔΙΑΚΟΥ   
 22:00   ΝΙΚΟΣ ΑΪΒΑΛΗΣ   
 23:00   ΣΑΚΗΣ ΤΣΑΡΑΣ   
 01:00   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 04:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
  Εκπομπές Αρχείου   
 05:00   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 08:00   ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΡΗ   
 10:00   Πανταζής Τσάρας «Μουσική σαν Παραμύθι»   
 11:00   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΚΑΣ   
 12:00   Έλενα Φαληρέα «Λαϊκοί Δρόμοι»   
 14:00   ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ   
 16:00   ΖΕΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ   
 17:00   ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΣΑΡΑΣ   
 18:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ   
 20:00   ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ
  20:58 - 21:00 ΕΝΘΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΤΣΙΑΝΙΚΑ   
 22:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   
 00:00   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
  00:00 - 08:00 Μουσικές Επιλογές   
 08:00   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ   
 09:00   ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΚΟΥ   
 11:00   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ   
 12:00   ΛΙΤΣΑ ΤΟΤΣΚΑ   
 13:00   ΓΙΩΤΑ ΔΕΛΩΝΑ   
 14:00   ΒΑΝΑ ΔΑΦΕΡΜΟΥ   
 15:00   ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ   
 16:00   ΓΙΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ   
 17:00   ΠΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ   
 18:00   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ   
 19:00   ΦΩΤΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ   
 20:00   ΕΛΕΝΑ ΔΙΑΚΟΥ   
 21:00   ΛΙΝΤΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ   
 22:00   ΝΙΚΟΣ ΑΪΒΑΛΗΣ   
 23:00   ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΣΑΡΑΣ   
 00:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΧ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (E)   
 01:00   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 04:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
  Εκπομπές Αρχείου   
 05:00   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 06:00   Δαυίδ Ναχμίας «Μουσικό Ρολόι» (Αρχείο)   
 07:00   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ   
 08:00   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ   
 09:00   ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΚΟΥ   
 11:00   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ   
 12:00   ΛΙΤΣΑ ΤΟΤΣΚΑ   
 13:00   ΓΙΩΤΑ ΔΕΛΩΝΑ   
 14:00   ΒΑΝΑ ΔΑΦΕΡΜΟΥ   
 15:00   ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ   
 16:00   ΓΙΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ   
 17:00   ΠΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ   
 18:00   ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ-ΝΙΚΟΣ ΑΪΒΑΛΗΣ   
 19:00   ΦΩΤΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ   
 20:00   ΕΛΕΝΑ ΔΙΑΚΟΥ   
 21:00   ΛΙΝΤΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ   
 22:00   ΝΙΚΟΣ ΑΪΒΑΛΗΣ   
 23:00   ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ   
 00:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΧ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (E)   
 01:00   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 04:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
  Εκπομπές Αρχείου   
 05:00   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 06:00   Δαυίδ Ναχμίας «Μουσικό Ρολόι» (Αρχείο)   
 07:00   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ   
 08:00   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ   
 09:00   ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΚΟΥ   
 11:00   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ   
 12:00   ΛΙΤΣΑ ΤΟΤΣΚΑ   
 13:00   ΓΙΩΤΑ ΔΕΛΩΝΑ   
 14:00   ΒΑΝΑ ΔΑΦΕΡΜΟΥ   
 15:00   ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ   
 16:00   ΓΙΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ   
 17:00   ΠΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ   
 18:00   ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ   
 19:00   ΦΩΤΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ   
 20:00   ΕΛΕΝΑ ΔΙΑΚΟΥ   
 21:00   ΛΙΝΤΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ   
 22:00   ΝΙΚΟΣ ΑΪΒΑΛΗΣ   
 23:00   ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΣΑΡΑΣ   
 00:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΧ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (E)   
 01:00   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 04:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
  Εκπομπές Αρχείου   
 05:00   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 06:00   Δαυίδ Ναχμίας «Μουσικό Ρολόι» (Αρχείο)   
 07:00   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ   
 08:00   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ   
 09:00   ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΚΟΥ   
 11:00   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ   
 12:00   ΛΙΤΣΑ ΤΟΤΣΚΑ   
 13:00   ΓΙΩΤΑ ΔΕΛΩΝΑ   
 14:00   ΒΑΝΑ ΔΑΦΕΡΜΟΥ   
 15:00   ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ   
 16:00   ΓΙΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ   
 17:00   ΠΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ   
 18:00   ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ   
 19:00   ΦΩΤΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ   
 20:00   ΕΛΕΝΑ ΔΙΑΚΟΥ   
 21:00   ΝΙΚΟΣ ΑΪΒΑΛΗΣ   
 23:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΧ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
 01:00   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 04:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
  Εκπομπές Αρχείου   
 05:00   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 06:00   Δαυίδ Ναχμίας «Μουσικό Ρολόι» (Αρχείο)   
 07:00   ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ   
 08:00   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ   
 09:00   ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΚΟΥ   
 11:00   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ   
 12:00   ΛΙΤΣΑ ΤΟΤΣΚΑ   
 13:00   ΓΙΩΤΑ ΔΕΛΩΝΑ   
 14:00   ΒΑΝΑ ΔΑΦΕΡΜΟΥ   
 15:00   ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ   
 16:00   ΓΙΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ   
 17:00   ΠΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ   
 18:00   ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ   
 20:00   ΕΛΕΝΑ ΔΙΑΚΟΥ   
 22:00   ΝΙΚΟΣ ΑΪΒΑΛΗΣ   
 23:00   ΣΑΚΗΣ ΤΣΑΡΑΣ   
 01:00   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
 04:00   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
  Εκπομπές Αρχείου   
 05:00   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ