06:00   Δαυίδ Ναχμίας (Αρχείο)   
 07:00   Μουσικές Επιλογές   
 08:00   Δημήτρης Μεϊδάνης   
 09:00   Μαρία Κοζάκου   
 11:00   Κωνσταντίνος Παντζόγλου   
 12:00   Λίτσα Τότσκα   
 13:00   Γιώτα Δελώνα   
 14:00   Βάνα Δαφέρμου   
 15:00   Πέτρος Δουρδουμπάκης   
 16:00   Γιάννα Τριανταφύλλη   
 17:00   Πάνος Χρυσοστόμου   
 18:00   Σιδερής Πρίντεζης   
 19:00   Φώτης Απέργης   
 20:00   Έλενα Διάκου   
 21:00   Νίκος Αϊβαλής   
 23:00   Γιάννης Σπυρόπουλος Μπαχ   
 00:00   Γιάννης Σπυρόπουλος Μπαχ (Αρχείο)   
 01:00   Επανάληψη Ημερήσιου Προγράμματος   
 04:00   Γιάννης Παπουτσάκης (Αρχείο)   
 05:00   Επανάληψη Ημερήσιου Προγράμματος   
 08:00   Μαρία Κουτσιμπίρη   
 10:00   ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ - Πανταζής Τσάρας   
 11:00   Δημήτρης Τρίκας   
 12:00   Έλενα Φαληρέα   
 14:00   Δήμητρα Κόχιλα   
 16:00   Γιάννης Παπουτσάκης   
 17:00   Πάνος Χρυσοστόμου   
 18:00   Σιδερής Πρίντεζης   
 20:00   Γιάννης Σπυρόπουλος Μπαχ   
 22:00   Συναυλίες του Δεύτερου Προγράμματος (Αρχείο)
  Κάθε Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Δεύτερο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, το ελληνικό τραγούδι ταξιδεύει στο χώρο και το χρόνο, όπως έχει καταγραφεί ζωντανά στο Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας   
 00:00   Μουσικές Επιλογές   
 08:00   Μαρία Κουτσιμπίρη   
 10:00   ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ - Πανταζής Τσάρας   
 11:00   Δημήτρης Τρίκας   
 12:00   Έλενα Φαληρέα   
 14:00   Άγγελος Σταθόπουλος   
 16:00   Πανταζής Τσάρας   
 18:00   Γιάννης Παπουτσάκης   
 20:00   Γιώργος Νερούτσος   
 22:00   Γιάννης Τζουανόπουλος   
 00:00   Μουσικές Επιλογές   
 06:00   Δαυίδ Ναχμίας (Αρχείο)   
 07:00   Μουσικές Επιλογές   
 08:00   Δημήτρης Μεϊδάνης   
 09:00   Μαρία Κοζάκου   
 11:00   Κωνσταντίνος Παντζόγλου   
 12:00   Λίτσα Τότσκα   
 13:00   Γιώτα Δελώνα   
 14:00   Βάνα Δαφέρμου   
 15:00   Πέτρος Δουρδουμπάκης   
 16:00   Γιάννα Τριανταφύλλη   
 17:00   Πάνος Χρυσοστόμου   
 18:00   Γιώργος Παπαστεφάνου (Αρχείο)   
 19:00   Φώτης Απέργης   
 20:00   Έλενα Διάκου   
 21:00   Λίντα Ζαφειροπούλου   
 22:00   Νίκος Αϊβαλής   
 23:00   Πανταζής Τσάρας   
 00:00   Γιάννης Σπυρόπουλος Μπαχ (Αρχείο)   
 01:00   Επανάληψη Ημερήσιου Προγράμματος   
 04:00   Γιάννης Παπουτσάκης (Αρχείο)   
 05:00   Επανάληψη Ημερήσιου Προγράμματος   
 06:00   Δαυίδ Ναχμίας (Αρχείο)   
 07:00   Μουσικές Επιλογές   
 08:00   Δημήτρης Μεϊδάνης   
 09:00   Μαρία Κοζάκου   
 11:00   Κωνσταντίνος Παντζόγλου   
 12:00   Λίτσα Τότσκα   
 13:00   Γιώτα Δελώνα   
 14:00   Βάνα Δαφέρμου   
 15:00   Πέτρος Δουρδουμπάκης   
 16:00   Γιάννα Τριανταφύλλη   
 17:00   Πάνος Χρυσοστόμου   
 18:00   Σιδερής Πρίντεζης - Νίκος Αϊβαλής   
 19:00   Φώτης Απέργης   
 20:00   Έλενα Διάκου   
 21:00   Λίντα Ζαφειροπούλου   
 22:00   Νίκος Αϊβαλής   
 23:00   Άγγελος Σταθόπουλος   
 00:00   Γιάννης Σπυρόπουλος Μπαχ (Αρχείο)   
 01:00   Επανάληψη Ημερήσιου Προγράμματος   
 04:00   Γιάννης Παπουτσάκης (Αρχείο)   
 05:00   Επανάληψη Ημερήσιου Προγράμματος   
 06:00   Δαυίδ Ναχμίας (Αρχείο)   
 07:00   Μουσικές Επιλογές   
 08:00   Δημήτρης Μεϊδάνης   
 09:00   Μαρία Κοζάκου   
 11:00   Κωνσταντίνος Παντζόγλου   
 12:00   Λίτσα Τότσκα   
 13:00   Γιώτα Δελώνα   
 14:00   Βάνα Δαφέρμου   
 15:00   Πέτρος Δουρδουμπάκης   
 16:00   Γιάννα Τριανταφύλλη   
 17:00   Πάνος Χρυσοστόμου   
 18:00   Σιδερής Πρίντεζης   
 19:00   Φώτης Απέργης   
 20:00   Έλενα Διάκου   
 21:00   Λίντα Ζαφειροπούλου   
 22:00   Νίκος Αϊβαλής   
 23:00   Πανταζής Τσάρας   
 00:00   Γιάννης Σπυρόπουλος Μπαχ (Αρχείο)   
 01:00   Επανάληψη Ημερήσιου Προγράμματος   
 04:00   Γιάννης Παπουτσάκης (Αρχείο)   
 05:00   Επανάληψη Ημερήσιου Προγράμματος   
 06:00   Δαυίδ Ναχμίας (Αρχείο)   
 07:00   Μουσικές Επιλογές   
 08:00   Δημήτρης Μεϊδάνης   
 09:00   Μαρία Κοζάκου   
 11:00   Κωνσταντίνος Παντζόγλου   
 12:00   Λίτσα Τότσκα   
 13:00   Γιώτα Δελώνα   
 14:00   Βάνα Δαφέρμου   
 15:00   Πέτρος Δουρδουμπάκης   
 16:00   Γιάννα Τριανταφύλλη   
 17:00   Πάνος Χρυσοστόμου   
 18:00   Σιδερής Πρίντεζης   
 19:00   Φώτης Απέργης   
 20:00   Έλενα Διάκου   
 21:00   Νίκος Αϊβαλής   
 23:00   Γιάννης Σπυρόπουλος Μπαχ   
 00:00   Γιάννης Σπυρόπουλος Μπαχ (Αρχείο)   
 01:00   Επανάληψη Ημερήσιου Προγράμματος   
 04:00   Γιάννης Παπουτσάκης (Αρχείο)   
 05:00   Επανάληψη Ημερήσιου Προγράμματος